Geir Winje

Religionsfaglige ressurser

Modernitetens religiøse kunst. Forsøk på en oversikt

2002

Samling av religiøse bilderSamling av religiøse bilder