Geir Winje

Religionsfaglige ressurser

Modernitetens religiøse kunst - forsøk på en oversikt (fagfellevurdert)

2002

Samling av religiøse bilderSamling av religiøse bilder