Geir Winje

Religionsfaglige ressurser

Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen (2017)

Samling av religiøse bilderSamling av religiøse bilder